C.M. Havigs gate 24

Advokatfirmaet Wulff har besøksadressen CM Havigs gate 24. Du lurer kanskje på hvem CM Havig var? Christian Møinichen Havig ble i 1858 utnevnt til lensmann i Vefsn i Nordland. Denne stillingen beholdt han helt til 1904, da han ble etterfulgt av sin sønn Thorleiv N. Havig. I 1871 ble Havig valgt til representant for Nordlands amt på Stortinget, og ble gjenvalgt for de følgende stortingsperiodene helt frem til 1888. I perioden 1871–74 var han medlem avJustiskomiteen. Vi synes det er passende at vårt advokatfirma ligger i en gate oppkalt etter…

Continue reading »

Hva er en 4-12 sak?

Barnevernet og andre som jobber med fagfeltet barnevern benytter ofte begrepet 4-12-sak. 4-12 referer til en bestemmelse i barnevernloven som omhandler omsorgsovertakelse. Det refereres som regel til en 4-12-sak når barnevernet har eller er i ferd med å fatte et vedtak om omsorgsovertakelse. Barnevernloven § 4-12 lyder slik:   § 4-12.Vedtak om å overta omsorgen for et barn. Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i…

Continue reading »

Advokat Christian Wulff Hansen i Oslo

Denne uken, uke 23, er advokat Christian Wulff Hansen i Oslo i forbindelse med en barnevernsak i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus. Dersom du har behov for klientsamtaler og du bor i eller rundt Oslo er det mulig å organisere dette tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Continue reading »

Om styrking av barns medvirkning

Som tidligere gjennomgått så ble det innført en løvendring med virkning fra 01.01.2014 hvor også barn under 7 år skal vurderes hørt. 1. juni 2014 inntrådde nok en styrkning av barns medvirkningsrett, men denne gangen i barnevernloven. Endringen er gjort i barnevernloven § 4-1 som nå lyder slik:  4-1. Hensynet til barnets beste Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil og…

Continue reading »

Barnevernsaker

Vi jobber mye med saker etter barnevernloven rundt om i hele Norge. Som advokat i barnevernsaker så fokuserer vi på samtaler med klienten for å kjenne saken best mulig. En forutsetning etter vår mening, for at en sak etter barnevernloven for fylkesnemnda eller domstolen skal behandles forsvarlig, er at advokaten tar seg god tid til å snakke med sin klient. Vi bistår ingen kommuner men bare den private part. Det vil si at vi representerer mødre og fedre både når de er sammen som part…

Continue reading »