Kontorfellesskap

Advokat Christian Wulff Hansen og Advokat Marita Pedersen har organisert seg som et kontorfellesskap med kontorsted i Mosjøen. Som advokater arbeider de med å bistå klienter i ulike saker og juridiske problemstillinger.

Som et kontorfellesskap har de to advokatene hver sin virksomhet, men deler på felleskontor og administrative oppgaver. Dette gir dem fleksibilitet og mulighet til å samarbeide når det er hensiktsmessig. Samtidig beholder de sin selvstendighet og uavhengighet i egne saker.

Kontorfellesskapet tilbyr bistand til klienter i en rekke forskjellige sakstyper, og kan på denne måten være en allsidig og kompetent juridisk støtte for både enkeltpersoner og bedrifter. Hvis du har behov for juridisk bistand, kan du kontakte kontorfellesskapet til Advokat Christian Wulff Hansen og Advokat Marita Pedersen for å avtale en konsultasjon og drøfte din sak.

Ring oss