Arveloven § 21: Hvordan Eiendeler Påvirker Uskifteformuen

Arveloven § 21 regulerer hvilke eiendeler som går inn i uskifteformuen etter at boet er overtatt uskiftet. Dette er et viktig aspekt av arveretten og kan påvirke hvordan formuefordelingen oppfattes og håndteres.

Hovedpunkter i Arveloven § 21

Først og fremst, alt som den lengstlevende ektefellen blir eier av, går inn i uskifteformuen. Dette inkluderer alle eiendeler den lengstlevende mottar etter at boet er overtatt i uskifte.

Unntaket for dette er eiendeler som skal være særeie for den lengstlevende etter en ektepakt mellom ektefellene, eller som en giver eller testator har bestemt at skal være særeie, i henhold til ekteskapsloven § 48.

Hvis den lengstlevende har overtatt arvelaterens særeie uskiftet i henhold til § 14 annet ledd, gjelder de samme reglene.

Gave, Arv og Livsforsikring

Når den lengstlevende mottar en gave, arv eller utbetaling fra en livsforsikring, går dette ikke inn i uskifteformuen hvis det blir krevd skifte innen tre måneder etter at gaven, arven eller utbetalingen ble mottatt. Dette er ment å gi lengstlevende ektefelle en rimelig tid til å bestemme om de vil inkludere disse eiendelene i uskifteboet eller kreve skifte for å holde dem separat.

Ring oss