Barnevernet har seks uker på seg

Det følger av barnevernloven § 4-12 at barnevernet må iverksette vedtaket senest seks uker etter at Fylkesnemndas vedtak foreligger.

§ 4-13.Iverksetting av vedtak om omsorgsovertakelse.

Et vedtak om omsorgsovertakelse skal settes i verk så snart som mulig. Vedtaket faller bort dersom det ikke er satt i verk innen seks uker fra vedtakstidspunktet. Fylkesnemndas leder kan forlenge fristen når særlige grunner tilsier det.

Når barnevernstjenesten har igangsatt en barnebortføringssak, skal vedtaket om omsorgsovertakelse gjelde for ett år. Fylkesnemndas leder kan forlenge fristen.

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.