Forbrukerinformasjon om budgivning – Viktige retningslinjer og avtalerettslige aspekter

I dagens boligmarked er det viktig for både selgere og kjøpere å ha en grundig forståelse av budgivningsprosessen. Forbrukerombudet (tidligere Forbrukertilsynet), Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund har samlet sin ekspertise for å gi oss en veiledning om dette emnet, basert på forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

For å sikre en smidig budgivningsprosess, er det essensielt å forstå både retningslinjene fra forbrukermyndighetene og de viktigste rettsreglene rundt budgivning.

Før du legger inn et bud på en eiendom, anbefales det sterkt at du setter deg grundig inn i all relevant informasjon om eiendommen. Dette inkluderer eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg, som vil gi deg en nødvendig innsikt i eiendommens tilstand.

Når budgivningen er i gang, er det flere viktige retningslinjer som du bør være klar over. Megleren vil kunne gi deg informasjon om aktuelle bud på eiendommen, samt eventuelle relevante forbehold. Enhver budgivning må skje skriftlig, og dette gjelder både selve budet, budforhøyelser, motbud, aksept og avslag fra selger. For å sikre budgivers identitet og opprettholde integriteten i prosessen, må megleren innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Dette kravet kan også oppfylles ved bruk av elektronisk signatur som BankID eller MinID. Skriftlige bud inkluderer også elektroniske kommunikasjonsformer som e-post og SMS, så lenge informasjonen i disse er tilgjengelig for fremtidig referanse.

Innholdet i et bud er avgjørende. Det bør inkludere eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), ønsket kjøpesum, kontaktinformasjon for budgiver, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold. Det er viktig å merke seg at bud med forbehold vanligvis ikke vil bli akseptert før forbeholdene er avklart. Megleren vil bidra til en forsvarlig budrunde, og i forbrukerforhold skal akseptfristen ikke være kortere enn 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.

Megleren vil gi sin vurdering av hvert bud til oppdragsgiveren når budet er gitt innenfor de gitte fristene. Megleren vil også holde budgiverne informert om nye og høyere bud samt eventuelle forbehold.

En vesentlig rettighet for budgivere er muligheten til å kreve en kopi av budjournalen i anonymisert form etter at handel er kommet i stand eller en budrunde er avsluttet. Dette gir økt trygghet og innsikt i prosessen.

Det er viktig å forstå de avtalerettslige forholdene. Et bud som er innsendt og formidlet til selger, kan ikke kalles tilbake. Budet er bindende frem til akseptfristens utløp, med mindre budet avslås eller eiendommen blir solgt til en annen. Selger har rett til å forkaste eller akseptere ethvert bud. En aksept av et bud som når budgiveren innen akseptfristens utløp, inngår en bindende avtale.

Så husk, når du går inn i budgivningsprosessen, er det viktig å være grundig informert, forstå retningslinjer og vite om de avtalerettslige aspektene som gjelder. Dette vil bidra til en trygg og rettferdig handel av eiendom.

Ring oss