Forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater

fast forsvarer

Forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater trådte i kraft 4. april 2011.

I forskriften finner du hvor lange åremålene er, hvilke oppsigelsesfrister som gjelder og hva som er den øvre aldersgrensen for vervet.

Ring oss