Fri sakførsel ved anke

Rettshjelploven § 22 tredje ledd angir at en bevilling til fri sakførsel omfatter sakens behandling i høyere rettsinstans. Forutsetningen er at den som har fri sakførsel helt eller delvis har fått medhold i foregående instans, og at det er motparten som har anket.