Går du med en gründer i magen?

Ved oppstart av eget fima er det en del valg som må gjøres. Valg av selskapsform er ett av de viktigste, og gjøres blant annet ut fra en vurdering av selskapets risiko, størrelse og antall personer som er delaktige.

Vi kan bistå ved veiledning om hvordan selskapsform du skal velge. Vi har også fastpris for registrering av aksjeselskap på kr. 7 000 pluss mva. Vi innhenter da de nødvendige opplysninger, utarbeider stifelsesdokument, vedtekter og åpningsbalanse, samt foretar registreringen i Foretaksregisteret (gebyr til foretaksregisteret på kr 5 666 kommer i tillegg).

Tidligere var det et krav at selskapet måtte ha revisor. På nærmere vilkår kan selskapet beslutte at det ikke skal ha revisor. Vi veileder om hva som er mulig og hensiktsmessig for din virksomhet, og besørger eventuelt fravalg av revisor ved stiftelsen av selskapet.

Vi bistår over hele landet, det er ikke et krav til fysisk møte ved denne typen oppdrag.

 

 

Ring oss