Hva er prosessen bak et nytt akkordforslag i gjeldsforhandlinger?

Er det mulig å finne en vei ut av gjeldsproblemer gjennom en fleksibel tilnærming? § 44 i Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) gir innsikt i muligheten for å fremme et nytt akkordforslag dersom det opprinnelige forslaget ikke har oppnådd nødvendig flertall ved en skriftlig avstemning. I denne artikkelen vil vi utforske denne bestemmelsen og dens implikasjoner for gjeldsforhandlinger.

Når skyldnerens første akkordforslag ikke når det påkrevde flertallet gjennom skriftlig avstemning, åpner § 44 opp for en annen sjanse. Skyldneren har muligheten til å presentere et nytt akkordforslag, under forutsetning av at gjeldsnemnda vurderer det som en anbefalt løsning. Dette nye forslaget blir deretter sendt til fordringshaverne, med gjeldsnemndas anbefaling vedlagt, og en ny avstemningsfrist blir fastsatt. Denne fristen må ikke gå ut senere enn tre uker etter den opprinnelige avstemningsfristen.

Det er viktig å merke seg at skyldneren ikke kan gjøre ytterligere endringer i akkordforslaget etter at det allerede er sendt til fordringshaverne. Dette understreker betydningen av grundig planlegging og utforming av det opprinnelige forslaget.

Dersom skyldneren ønsker å foreta endringer i akkordforslaget under et avstemningsmøte, er det en prosess som involverer gjeldsnemnda og de tilstedeværende. Hvis gjeldsnemnda etter en grundig vurdering finner det mulig å anbefale det endrede forslaget, vil det bli berammet et nytt møte for behandling og avstemning. Denne gangen må møtet holdes innen tre uker, og en innkalling blir sendt til fordringshaverne, inkludert det endrede forslaget og gjeldsnemndas uttalelse om dette.

Det er imidlertid viktig å merke seg at i dette nye avstemningsmøtet har skyldneren ikke muligheten til å gjøre ytterligere forandringer i akkordforslaget. Dette understreker nødvendigheten av nøye forberedelse og grundig gjennomgang av forslaget før det blir presentert.

§ 44 i konkursloven gir dermed en mekanisme for fleksibilitet og justering i gjeldsforhandlingsprosessen. Det gir muligheten til å korrigere og raffinere akkordforslaget basert på tilbakemeldinger og endrede omstendigheter. Denne bestemmelsen oppfordrer til en gjennomtenkt og strategisk tilnærming til gjeldsforhandlinger, med sikte på å oppnå en rettferdig og bærekraftig løsning for alle involverte parter.

Ring oss