Hvem bestemmer av to militær med samme grad?

Selv om to personer i militæret har samme grad, så er den ene overordnet og den andre underordnet. Dersom de har samme grad så er den med “ældst Anciennetet” den som er overordnet.

Dette følger av militær straffelov § 6, andre ledd.

 

Militær Straffelov § 6.

Enhver, som er berettiget til at give en Befaling, der skal adlydes af en anden (den undergivne), er dennes foresatte.

Enhver, som har høiere Grad end en anden (den underordnede), er dennes overordnede. Har begge samme Grad, er den, der har ældst Anciennetet, den overordnede.

Ring oss