Hvordan kan vi hjelpe med ektepakt?

Advokatfirmaet Wulff har fastpris ved utarbeidelse av ektepakt på kroner 3750 inkludert mva. Dette kan synes å være mye for å fylle ut et skjema, men vi har som mål å sikre at ektefellene vet konsekvensene av ektepakten de inngår og kan hjelpe med å finne de riktige løsningene som ivaretar ektefellenes ønsker i størst mulig grad. Av og til kan ikke ektefellene lovlig inngå den ektepakten de har sett for seg, og da er det vår jobb å finne ut hva ektefellene kan avtale i en gyldig ektepakt som ivaretar deres interesser.

En ektepakt vil ofte medføre behov for andre disposisjoner som utfylling av skjøte og overføring av festerett, tinglysning av bruksrett. I tillegg kan det være behov for testament for å sikre ektefellenes interesser i størst mulig grad. Slikt ekstraarbeid vil kunne inkluderes i fastprisen hvis arbeidet ikke er svært omfattende.

Videre har ektepakten ektefellene har tenkt på konsekvenser som ektefellene ikke har forutsett. Vi kan hjelpe å klargjøre konsekvensene for ektefellene slik at de unngår av avtale noe de egentlig ikke ønsker. Det kan også være at en ektepakt er unødvendig fordi det ektefellene vil få det samme etter ekteskapslovens regler uten å inngå ektepakt.

Det er også en sikkerhet å bruke oss til å inngå ektepakt fordi vi påser at formkravene er oppfylt. En ektepakt i strid med formkravene vil være ugyldig.

Kontakt oss her for en gratis vurdering av om dere har behov for ektepakt eller ring oss på 751 75 800 for en gratis samtale.

Ektepakt på Helgeland
Ring oss