Kan man legge til grunn et testament man ikke finner?

Ja, testamentet gjelder selv om det ikke kan finnes dersom man kan klarlegge innholdet på andre måter. Det gjelder ikke dersom man må legge til grunn at testamentet var tilbakekalt eller at det ville vært ugyldig. Dette følger av arveloven § 69;

Arveloven § 69.

Kan eit testament ikkje finnast når testator er død, skal det likevel gjelde når innhaldet kan klårleggjast, med mindre ein må gå ut frå at testamentet er kalla tilbake eller at det har vore ugyldig.