Lov om Eiendomsmegling

meglerwulffEn bransje som er mye omtalt og til tider har et rykte som tilsier behov for regulering er eiendomsmeglere. Lov om eiendomsmegling regulerer de fleste aspekter ved eiendomsmeglerdriften. I eiendomsmeglerloven kan du bl.a. finne ut følgende:

«Eiendomsmegling mot godtgjørelse kan bare drives:
1. av foretak som har tillatelse til dette fra Finanstilsynet (eiendomsmeglingsforetak), jf. § 2-3 første ledd eller
2. i medhold av norsk advokatbevilling, når advokaten har stilt sikkerhet etter domstolloven § 222.»

«Tittelen «statsautorisert eiendomsmegler» kan ikke benyttes.»

«I forbindelse med eiendomsmeglingsoppdrag kan det ikke settes som vilkår at oppdragsgiveren inngår avtale om ytelser som ikke står i rimelig sammenheng med oppdraget.»

«Det kan ikke avtales et provisjonsbasert vederlag hvor den prosentsats som skal betales av kjøpesummen øker med kjøpesummens størrelse.»

 

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.