Mangler ved fast eiendom – reklamasjonsfrister

Bustadoppføringsloven § 30 angir at man mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom man ikke reklamerer innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid vil variere noe ut fra omstendighetene i den enkelte sak, men rettspraksis fra Høyesterett har satt grensen på rundt to måneder.

Den samme fristen går igjen i avhendingsloven § 4-19, slik at fristen er den samme om du har kjøpt ny brukt bolig eller en helt nyoppført bolig.

For nyoppførte boliger kan kontrakten operere med en kortere frist, noen kontrakter bruker 14 dager som standard. Dette gjelder mangler som oppdages ved overtakelsesforretning eller ved ettårsbefaringen. Ved nyoppførte boliger er det også en absolutt reklamasjonsfrist på 5 år regnet fra overtakelsesdatoen. Feil eller mangler som oppdages på et senere tidspunkt enn dette kan ikke gjøres gjeldende med mindre entreprenør har stilt egne garantier om dette eller mangelen er et resultat av at entreprenør/underentreprenør har handlet grovt uaktsom eller i strid med god tro ved utførelsen av arbeidet.

Dersom du oppdager mangler ved din nye bolig bør du derfor sørge for å undersøke og reklamere raskt. Vi kan bistå deg ved vurdering av reklamasjon.

Ring oss