Markedsføring og ernæringspåstander:

Betydningen av riktig merking

Ved markedsføring av kosttilskudd er det avgjørende å forstå betydningen av riktig merking og presentasjon av produkter. Selv om merking generelt sett er frivillig, gir det forbrukere nødvendig informasjon for å ta veloverveide valg. Ernæringspåstander og helsepåstander kan gi ytterligere innsikt i produktets egenskaper, men det er viktig å forstå retningslinjene som styrer deres bruk.

Ernæringspåstander, helsepåstander og mer

Ernæringspåstander gir informasjon om næringsstoffene i et produkt, som for eksempel energi, vitaminer eller mineraler. Helsepåstander, derimot, uttrykker den helsemessige fordelen et næringsmiddel eller dets bestanddeler kan ha på kroppen. Disse påstandene er frivillige, men de må overholde strenge retningslinjer og være vitenskapelig dokumenterte før de kan brukes.

Medisinske påstander

Det er viktig å merke seg at medisinske påstander ikke er tillatt for kosttilskudd eller næringsmidler generelt. Regelverket, som matinformasjonsforordningen artikkel 7 og forskrift om kosttilskudd § 6, fastslår at medisinske påstander ikke kan brukes. Dette skyldes behovet for tydelig skille mellom legemidler og næringsmidler.

Influensere og bloggere

Den moderne markedsføringen inkluderer ofte bruk av bloggere, influensere og kjendiser for å fremme kosttilskudd. Dette er tillatt, men all markedsføring skal være i samsvar med retningslinjene og ikke villedende for forbrukeren. Forbrukertilsynets veiledning om reklame i sosiale medier gir ytterligere innsikt i riktig bruk av slike kanaler.

Oppmerksomhet på påstander og merking

Næringsmiddelopplysninger og merking skal være nøyaktige og klare, slik at forbrukeren får en fullstendig forståelse av produktet. Dette gjelder all form for merking, fra emballasje til reklame og sosiale medier. Regelverket omfatter både enkelte påstander og helheten i informasjonen som presenteres.

Veiledningens rolle

Veilederen om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander gir en dypere innsikt i de forskjellige aspektene av regelverket. Det inkluderer godkjente påstander, vitenskapelig dokumentasjon og hvordan man balanserer markedsføring med nøyaktig informasjon. Veilederen er en ressurs for alle som ønsker å forstå og følge reglene for merking og markedsføring av kosttilskudd.

Ring oss