Når bør man skrive ektepakt?

Det er to muligheter når man skal skrive ektepakt. Enten skriver man en ektepakt før man gifter seg eller etter man gifter seg. Dersom man gjør det før så er det som regel i perioden etter man har blitt forlovet. Jeg har ikke vært borti at noen har skrevet en ektepakt for det tilfellet at de en gang i fremtiden skal gifte seg.

  • En ektepakt som skrives før ekteskapet er inngått kan være lettere å få til da noen kanskje vil unngå å inngå ekteskap hvis de ikke får til den ektepakten de har sett for seg.
  • De som skriver ektepakt etter ekteskapet ble inngått får ofte en problemstilling fra den som blir stilt svakere enn lovens regler om hvorfor de skal gå med på å lage en ektepakt da det vil stille dem svakere ved et brudd enn ellers etter loven.
  • Andre inngår ektepakter som gir samme rettighet som f.eks. skjevdeling ville gitt dem, men sikrer da at det ikke blir særlig konflikt om et skjevdelingskrav ved et brudd. F.eks har en av ektefellene mottatt en større arv og vil ha denne som sitt særeie (ved ektepakt) mens det uansett ville kunne blitt krevd som skjevdeling. Det kan være gode grunner for å sikre arven som særeie selv om man ville kunne krevd dette skjevdelt.
  • Særeie kan kun avtales ved bruk av ektepakt.

Trenger du ektepakt eller er du i konflikt med din eks om skiftet etter ekteskapet? Ring oss på 751 75 800 (tast 5 når du kommer til svarer)

Ring oss