Når kan jeg få stønad til servicehund?

Det fremgår av Forskrift om stønad til servicehund for personer med nedsatt funksjonsevne § 2 at  “Stønad til servicehund kan tildeles personer med fysiske funksjonsnedsettelser med behov for bistand til praktiske gjøremål, og hvor servicehund kan redusere behovet for kommunale pleie- og omsorgstjenester. Mottakeren må være i stand til å ta vare på hunden på en tilfredsstillende måte.”

Hva skal stønaden dekke?

“Stønaden skal dekke anskaffelse og opptrening av servicehunder inkludert samtrening, hjemtrening og ettervern av hunden innenfor en årlig budsjettramme fastsatt av Stortinget. Ekstraordinære veterinærutgifter kan dekkes innenfor budsjettrammen.” (§3)

Forskriften finner du her: Forskrift om stønad til servicehund for personer med nedsatt funksjonsevne

Ring oss