Oppreisningerstatning ved voldtekt – Beløp

Oppreisningerstatning for voldtekt til samleie har en norm på kr. 150.000 som sjeldent fravikes opp eller ned i rettspraksis. Det skal mye til for at erstatningen blir en annen. Det er noen som argumenterer for at beløpet igjen bør inflasjonsjusteres slik det har blitt tidligere og det vil nok skje før eller senere, men i skrivende stund er normen 150.000. Dersom det er voldtekt til seksuell omgang (f.eks i form av fingring) så anvendes ikke denne normen. Da er det rettens frie skjønn som igjen ligger til grunn for utmålingen. Rettspraksis i disse tilfeller synes å ligge litt lavere og da på nærmere kr. 100.000 , uten at dette er en fast norm og avvikene både opp og ned finnes i praksis.


Vi i Advokatfirmaet Wulff har solid erfaring som bistandsadvokater og kan bistå deg i straffesak og i saker om å søke erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Ring oss på 751 75800 og tast 5 når du kommer til svareren.

Ring oss