Priser

Fri rettshjelp
Vår timepris er kr. 1.680,- + 25% m.v.a. (kr. 2.100 inkl mva)

I noen tilfeller kan det avtales annen pris mellom advokat og klient.

 
Noen oppdrag har fastpris
Ektepakt- kr. 4.000 + 25% mva (kr. 5.000 inkl mva)
Samboerkontrakt – kr. 4.000 + 25% mva (kr. 5.000 inkl mva)
Testament – kr. 4.000 + 25% mva (kr. 5.000 inkl mva)
Eiendomsoppgjør – kr. 15.000 inkl mva
 
Fastprisene inkluderer både uformingen av dokumentene, men også møter, samtaler mm knyttet til utformingen. 

 
Fri rettshjelp
Fri rettshjelp kan deles opp i fritt rettsråd og fri sakførsel. Rettsråd er perioden før man bringer en sak inn til retten. Fritt rettsråd innvilges av advokaten og betales til advokaten av fylkesmannen.
 
Advokatfirmaet Wulff AS undersøker gratis om du har krav på fri rettshjelp eller har rettshjelpsforsikring. Sender du oss en e-post på christian@advokatwulff.no med en kort beskrivelse av din sak, samt oppgir din (og ektefellen / samboerens) brutto inntekt og netto formue gjør vi de nødvendige undersøkelser eller evt. søknader.
 

Pr i dag (2022) kan du ikke tjene over 320.000 brutto dersom du er alene og dersom du er samboer eller gift må felles inntekt ikke overstige 490.000 brutto.

 


 

Forsikring
Noen sakstyper som f.eks de som omhandler eiendommer dekkes ofte av forsikring. Vi hjelper deg med å undersøke om du har en forsikring som dekker deler av kostnadene.
Mange har også forsikringsordninger gjennom fagforening, Help eller andre. Du har fritt advokatvalg og kan velge den advokaten du selv vil om du har forsikring.


Oppdragsbekreftelse
Som klient hos Advokatfirmaet Wulff AS har du rett på en oppdragsbekreftelse hvis du ikke faller inn under fri rettshjelp-systemet.


Spesifisert regning

Du har rett på en spesifisert regning som viser hva advokatens fakturerbare tid er benyttet til. Vi benytter programmet Advisor til å registrere tiden som faktureres på hver sak. Spesifikasjonsnivået vil være «møte, telefonsamtale» etc men ikke nødvendigvis innholdet i disse. Vi fakturerer alltid pr. påbegynte halvtime.