Priser

Fri rettshjelp
Vår timepris er kr. 1.680,- + 25% m.v.a. (kr. 2.100 inkl mva)

I noen tilfeller kan det avtales annen pris mellom advokat og klient.

 
Noen oppdrag har fastpris
Ektepakt- kr. 4.000 + 25% mva (kr. 5.000 inkl mva)
Samboerkontrakt – kr. 4.000 + 25% mva (kr. 5.000 inkl mva)
Testament – kr. 4.000 + 25% mva (kr. 5.000 inkl mva)
Eiendomsoppgjør – kr. 15.000 inkl mva
 

 
Fastprisene inkluderer både uformingen av dokumentene, men også møter, samtaler mm knyttet til utformingen. 

Fri rettshjelp er en ordning som gir juridisk bistand til personer med lav inntekt. Den kan deles opp i fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd dekker perioden før en sak bringes inn for retten og innvilges av advokaten. Kostnadene for rettsrådet betales av fylkesmannen.

Advokatfirmaet Wulff AS tilbyr gratis undersøkelser for å finne ut om du har krav på fri rettshjelp eller har rettshjelpsforsikring. Ved å sende en e-post til christian@advokatwulff.no med en kort beskrivelse av saken din, samt oppgi din og eventuelt ektefelle/samboers bruttoinntekt og nettoformue, vil advokatfirmaet utføre de nødvendige undersøkelsene eller eventuelle søknader.

Inntektsgrensen for å kvalifisere for fri rettshjelp i 2023 er en bruttoinntekt på 320.000 for enslige, mens felles bruttoinntekt for samboere eller gifte ikke må overstige 490.000.

Noen saker, spesielt de som omhandler eiendom, dekkes ofte av forsikring. Advokatfirmaet Wulff AS hjelper deg med å undersøke om du har en forsikring som dekker deler av kostnadene. Mange har også forsikringsordninger gjennom fagforeninger, Help eller andre. Du har fritt advokatvalg og kan velge den advokaten du selv ønsker dersom du har forsikring.

Hvis du ikke kvalifiserer for fri rettshjelp, har du som klient hos Advokatfirmaet Wulff AS rett til en oppdragsbekreftelse. I tillegg har du rett til en spesifisert regning som viser hva advokatens fakturerbare tid er benyttet til. Advokatfirmaet benytter programmet Advisor for å registrere fakturerbar tid på hver sak og fakturerer alltid per påbegynte halvtime. Spesifikasjonen vil vise aktiviteter som “møte” og “telefonsamtale”, men ikke nødvendigvis innholdet i disse aktivitetene.

Ring oss