Sammenslåing av tingretter

Fra og med 26.04.2021 er de tre tingrettene på Helgeland slått sammen til en tingrett, nye Helgeland tingrett.

Saker skal som hovedregel fortsatt behandles på samme sted som de ville blitt behandlet tidligere. De ansatte vil fortsatt arbeide på samme rettssted.   

Du kan lese mer om dette på domstolens nettside.

Ring oss