Bistandsadvokat

AdvokatlampeWulffAdvokat Christian Wulff Hansen er fast bistandsadvokat for Alstahaug tingrett og Hologaland lagmannsrett. Som bistandsadvokat bistår Wulff Hansen de som er utsatt for straffbare handlinger. I hovedsak gjelder dette voldsoffer og offer for overgrep. Advokat Wulff Hansen bistår med å informere om prosessen, bistå ved klager over henleggelser, veileder gjennom prosessen, fremsetter krav om erstatning, bistår under og etter rettssaker (f.eks. med å søke om voldsoffererstatning.)

Wulff Hansen er også bistandsadvokat for barn i tillegg til voksne offer. I praksis kommer vi ofte inn som advokat i et dommeravhør dersom saken har barn som fornærmet.

 

 

Bobehandling

lyspæreklasseAdvokatvokatfirmaet Wulff jobber bistår som bostyrer i konkursbo og dødsbo.

Som bostyrer i konkursbo er det tingretten som oppnevner oss. I dødsbo hender det at vi oppnevnes som bostyrer i offentlig skifte av tingretten, men som oftest er det arvingene selv som engasjerer oss til å bistå med å skifte boet privat. I private skifter bestemmer du selv hvor mye vi skal gjøre. Vi kan håndtere alt eller bare de områdene du ikke ønsker å håndtere selv.

Frisk3 – Medlemsbedrift

advokatfriskAdvokatfirmaet Wulff har nå blitt samarbeidspartner med Frisk3. Dersom du er medlem hos Frisk3 og har et gyldig medlemskort får du en gratis konsultasjon på 30 minutter. Alle påbegynte konsultasjoner regnes som en halv time og kan ikke deles opp i flere konsultasjoner.

 

Hvert medlem får én konsultasjon hvert kalenderår. Du kan bestille time ved å ringe 751 75 800 eller ved å besøke oss i CM Havigs gate 24 i Mosjøen sentrum. Ved oppmøte til avtalt time fremvises gyldig Frisk3-medlemskort. Tilbudet gjelder også Frisk3-senter i andre byer enn Mosjøen.

 

Vi gir råd og veiledning innenfor de fleste rettsområder. Dersom det er rettsområder hvor vi ikke har mulighet til å bistå, så hjelper vi deg til å finne en advokat med den rette kompetansen.

 

Vanlige regler om habilitet gjelder.

 

Vanlig timepris er kr. 1.500,- + 25% mva (1.875,-) slik at fordelen du som Frisk3-medlem får har en verdi på kr. 937,50,-