SARA-prosjektet

Hva er SARA-prosjektet?

SARA-modellen (Spousal Assault Risk Assesment Guide) skal gi politiet en bedre beslutningsstøtte ved vurdering av beskyttelsestiltak i hendelser knyttet til vold i nære relasjoner.

SARA: Nytt verktøy for risikovurdering ved familievold

Verktøysettet finner du her hos SIFERMetodeStrukturert klinisk risikovurdering

 

SARA-prosjektet

  • SARA – «Spousal Assault Risk Assessment Guide» – er et verktøy for vurdering og forebygging av partnervold.
  • Politistasjonen på Stovner i Oslo og Horten i Vestfold har prøvd ut metoden på 174 familievoldssaker, med svært godt resultat.
  • SARA er en klinisk sjekkliste med 15 risikofaktorer knyttet til trusselutøverens voldshistorikk, vedkommendes sosiale og mentale funksjonsnivå og offerets sårbarhet.
  • Politiet gjør deretter en trusselvurdering gradert fra lav til ekstremt høy. Vil ny vold skje i nær framtid? Er det risiko for grov eller dødelig vold?
  • Avhengig av resultatet settes det inn tiltak som hjemmebesøk, motivasjonssamtaler, besøksforbud, voldsalarm, varetektsfengsling, hemmelig adresse eller spaning.

Kilde: «Pilotprosjektet for forebygging av vold. Prosjekt SARA», evaluert av Politihøgskolen, St. Olavs Hospital og Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Ring oss