Starte egen bedrift?

Mockup111

Her er noen lovverk som kan hjelpe deg på vei:

Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven)

Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)

Lov om registrering av foretak [foretaksregisterloven]

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)

Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)

 

Legg igjen en kommentar