Alstahaug tingrett – Sak etter straffeloven § 304

13. og 14. november er advokat Christian Wulff Hansen bistandsadvokat i straffesak etter straffeloven § 304. Saken går i Alstahaug tingretts lokaler i Mosjøen.   Hjemmelsrekken for å kreve oppreisningserstatning finner du her: Hjemmel for hvilke straffebestemmelser som gir rett til oppreisningserstatning: Skadeerstatningsloven § 3-3. (erstatning for visse personlige krenkelser m.m.) Bestemmelsene i §§ 3-1 og 3-2 gjelder tilsvarende ved erstatning for krenking eller mislig atferd som nevnt i straffeloven §§ 222, 251, 253, 254, 257, 259, 262, 263, 266, 268 første ledd, 271, 282, 291,…

Continue reading »

Nytt telefonsystem

Advokatfirmaet Wulff har fått nytt telefonsystem. Når du ringer oss nå får du 4 valg; Tast 1 for å snakke med advokat Christian Wulff Hansen Tast 2 for å snakke med advokatfullmektig Line Finsås Einrem Tast 3 for å snakke med advokatfullmektig Marita Pedersen Tast 4 hvis du ikke har en preferanse, da vil alles telefoner ringe. med det nye systemet er vi fullt ut mobil. Uansett hvor vi er vil telefonen settes over til oss. Er den du ønsker å snakke med ikke tilgjengelig…

Continue reading »