Hvem er mor til barnet?

Det kan kanskje virke åpenbart, men barneloven har bestemmelse som regulerer hvem som skal regnes som mor til et barn. Ikke uventet sier bestemmelsen at mor til barnet er den kvinne som har født barnet. Barneloven § 2: § 2.Kven som er mor til barnet. Som mor til barnet skal reknast den kvinna som har fødd barnet. Avtale om å føde eit barn for ei anna kvinne er ikkje bindande.  

Continue reading »