Visste du at barn under 7 år skal vurderes hørt?

De siste årene har barneloven § 31 hatt en bestemmelse om at barn som har fylt 7 år skal høres. Høres de ikke så er det en saksbehandlingsfeil som kan føre til opphevelse av rettens dom. 1. januar 2014 ble bestemmelsen endret og retten er nå pålagt å vurdere hvorvidt barn under 7 år også skal høres. Her er det flere tingretter som risikerer oppheving da jeg opplever at dette ikke er gode rutiner rundt enda. Mer om dette temaet finner du i barnerettsbloggen.no Bestemmelsen:…

Continue reading »