Straffesaker i aktørportalen

I fjor ble domstolenes aktørportal obligatorisk å bruke i sivile saker. Åtte måneder senere har aktørportalen 10 000 brukere. Neste trinn er utvidelse med mer funksjonalitet også i straffesaker, slik at advokatene får tilgang til mer saksinformasjon som møter og frister, samt mulighet til å sende inn dokumenter. Dette vil forenkle saksgangen i straffesaker. Du kan lese mer her.

Continue reading »

Slutt for den store røde

I tråd med utviklingen av den digitale verden er det noen tap underveis. Norges Lover 1687-2018 blir siste utgave av den tradisjonsrike, papirbaserte lovsamlingen. Redaksjonen har opplyst at salget av hovedutgaven de siste årene har sunket til under 1500 eksemplarer per år. Det som har holdt produksjonen flytende, har vært salget av rundt 10 000 studentutgaver, men nå forsvinner også dette. Årsaken er at de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø er i ferd med å gå over til heldigital eksamen. Du kan lese…

Continue reading »

Aktørportalen har blitt obligatorisk

Aktørportalen er den digitale portalen der domstoler og aktører utveksler dokumenter og saksinformasjon. 15. september trer forskrift om obligatorisk bruk av Aktørportalen i kraft. Aktørportalen er obligatorisk fra den dagen domstolen tar det i bruk – og i løpet av høsten 2018 er alle tingretter, lagmannsretter og Høyesterett på. Her er oversikt over domstoler som tilbyr aktørportalen per 15.09.2018. Her er oversikt over plan for videre utrulling. Aktørportalen letter arbeidshverdagen med tanke på digitalisering. Ved innsending av dokument i aktørportalen blir det umiddelbart tilgjengelig for…

Continue reading »