Hvem kan adoptere barn?

Det følger av adopsjonsloven at du må være minst 25 år for å kunne adoptere. Bare i særlige grunner kan personer mellom 20 og 25 år få adoptere. Andre vilkår og regler om adopsjon finner du i Adopsjonsloven fra 1986

Continue reading »