Hvilke varer er det tollfritak for?

Tollfritak er regulert i Tolloven kapittel 5: § 5-1. Vare til personlig bruk (1) Toll skal ikke svares for følgende varer: a) reisegods, b) brukt utstyr tilhørende norske borgere som har avgått ved døden utenfor tollområdet, c) flyttegods, d) premie og gave, e) arvegods. (2) Tollfritak etter første ledd bokstav a til d er betinget av at varen bare benyttes til personlig formål, og at den ikke utnyttes kommersielt. Tollfritak etter første ledd bokstav e er betinget av at varen har vært benyttet til personlig formål av arvelater.…

Continue reading »