Rettsgebyr ved anke over oppreisningserstatning

Det er ikke et rettsgebyr for fornærmede for å få prøvd sitt oppreisningserstatningskrav for tingretten når det er sammen med en straffesak. Dersom tiltalte frifinnes for erstatningskravet i tingretten så er det et rettsgebyr for å få behandlet erstatningssaken i lagmannsretten. Oversikt over rettsgebyrene i lagmannsretten finner du her: Oversikt over rettsgebyr

Continue reading »