Når er et skadeverk grovt i straffelovens forstand?

  Om et skadeverk er grovt eller simpelt/ordinært kan bero på flere omstendigheter og har stor betydning for hvilken straff en kan forvente. Det kan være det objektivt lette å bevise slik som omfanget av skaden, men det kan også være det subjektivt vanskelige å bevise slik som om motivasjonen for skadeverket er fornærmedes hudfarge, seksuelle legning, religion osv. Skadeverk og grovt skadeverk er regulert i straffeloven §§ 351 og 352.   Straffeloven § 351.​ Skadeverk Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som skader, ødelegger,…

Continue reading »