Tilsyn med arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er vid og inneholder bestemmelser på en rekke områder i arbeidslivet. Mange kommer bare i kontakt med arbeidsmiljøloven når det er spørsmål om oppsigelse eller avskjed, men arbeidsmiljøloven inneholder mange bestemmelser også om arbeidsmiljøet. Men hvem fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt? Det følger av kapittel 18 og § 18-1 at det er Arbeidstilsynets oppgave å føre tilsyn med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidstilsynet kan også oppnevne sakkyndige til å utføre kontroller. Arbeidsmiljøloven § 18-1. Arbeidstilsynet (1) Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i…

Continue reading »