Trenger du testament? Hva arver barna?

Hvis du ikke skriver testament arver barna alt som ikke ektefelle eller samboer arver. Ektefelles arverett er beskrevet her. Samboers arverett er beskrevet her.

Alle barna arver like mye. Hvis et barn har dødd og etterlatt seg barn, arver barnets barn den arven barnet i utgangspunkt skulle hatt. Dette kan illustreres med ett eksempel.

La oss si at du har en sønn og en datter. Sønnen dør før deg og etterlater seg to barn. Fordelingen av arven mellom barna blir da 1/2 til datter og 1/4 til hver av sønnens barn. Hvis datteren også dør før deg og etterlater seg ett barn, får dette barnet 1/2 av arven mens sønnens barn fortsatt får 1/4 hver. Det er altså ikke slik at alle barnebarn får like mye.

Har du spørsmål om testament eller trenger hjelp i forbindelse med arveoppgjør? Kontakt oss for gratis råd på petter@advokatwulff.no eller på vårt kontaktskjema.

 

Barns arverett er beskrevet i arveloven § 1

“Næraste slektsarvingar er avkomet (livsarvingane) til arvelataren.

Barna til arvelataren arvar likt dersom ikkje anna går fram av særskilde lovreglar. Er eit barn død, går arvelotten til livsarvingane etter barnet, med lik part på kvar grein.

Dersom arvelataren også etterlet seg ektemake, gjeld reglane i kapittel II og III.​”

 

Ring oss