Ulovlig å ta andre opp på lyd eller video

Det er straffbart å ta opp andre sine samtaler på lyd eller video uten at disse vet om det eller har samtykket. Dette fremkommer av straffeloven § 145a:

 

§ 145 a.Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som

1. ved hjelp av hemmelig lytteapparat avlytter telefonsamtale eller annen samtale mellom andre, eller forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i, eller
2. ved hjelp av lydbånd eller annen teknisk innretning hemmelig gjør opptak av samtale som foran nevnt eller av forhandlinger i lukket møte som han enten ikke selv deltar i, eller som han har skaffet seg adgang til ved falske foregivender eller ved å snike seg inn, eller
3. anbringer lytteapparat, lydbånd eller annen teknisk innretning i øyemed som foran nevnt.

Medvirkning straffes på samme måte.

Offentlig påtale finner bare sted når det kreves av almene hensyn.

 

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.