Ungdomsfiskeordningen: En mulighet for unge fiskere å delta i fisket

Ungdomsfiskeordningen har som formål å gi ungdom mellom 12 og 25 år en mulighet til å delta i fisket. Dette er en flott mulighet for unge fiskere å få verdifull erfaring og til å utforske fiskeriets verden. I dette blogginnlegget vil vi gå gjennom de viktigste punktene i forskriften om ungdomsfiskeordningen (§2).

  1. Hvem kan delta?

Ungdomsfiskeordningen gjelder for ungdom som fyller 12 år senest i 2023 og ikke har fylt 25 år ved ikrafttredelsestidspunktet for forskriften. For å delta må man melde seg på ved å sende inn et skjema tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside og få tildelt et deltakernummer. Fartøyet som benyttes må være registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret.

  1. Unntak og spesifikke krav

Det er viktig å merke seg at manntallsførte fiskere ikke har adgang til å delta i ungdomsfiskeordningen. I tillegg er det spesifikke krav for fiske etter rognkjeks, leppefisk og kongekrabbe. For å delta i fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark må fartøyet være mindre enn 6 meter største lengde. Når det gjelder fiske etter leppefisk, må man legge ved en kopi av leveringsavtale med godkjent kjøper ved registrering hos Fiskeridirektoratet. Kravet om posisjonsrapportering gjelder ikke for fiske under ungdomsfiskeordningen. For fangst av kongekrabbe må deltakeren være påmeldt, fylle 16 år senest i løpet av 2023 og være bosatt i Finnmark. Posisjonsrapportering er heller ikke påkrevd for fiske under ungdomsfiskeordningen.

  1. Aktiv deltakelse og etterlevelse av regelverket

Det er et krav at den som er registrert som deltaker i ungdomsfiskeordningen må selv være til stede ombord og delta aktivt i fisket. Det forventes også at fiskere under ordningen følger det gjeldende regelverket for gjennomføring av fiske, med mindre annet er bestemt i forskriften.

Ring oss