Akuttvedtak etter barnevernloven §4-6 – Frist for prøving av klage

Dersom barnevernstjensten fatter et akuttvedtak (enkeltvedtak) om plassering av barn utenfor hjemmet etter barnevernloven § 4-6, som så blir godkjent av fylkesnemnda, så kan foreldrene klage over dette vedtaket. Saken skal da berammes og prøves i nemnda innen 1 uke.

Continue reading »