Nye byggeregler

Fra 1. juli forenkles byggereglene. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først. Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. Du kan finne…

Continue reading »

Ikke alle aksjeselskaper trenger revisor

Generalforsamlingen kan gi styret i aksjeselskapet fullmakt til å beslutte at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres. På denne måten kan selskapet frigjøre midler som ellers ville gått til betaling av revisor. Vilkårene for å velge bort revisor følger av aksjeloven § 7-6. Utgangspunktet er at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å beslutte å unnlate revisjon hvis driftsinntektene til den samlede virksomheten i selskapet er mindre enn fem millioner kroner balansesummen til selskapet er mindre enn 20 millioner kroner, og gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger…

Continue reading »

Rettshjelpforsikring fra HELP og andre

Visste du at selv om du har retthjelpforsikring i f.eks. HELP forsikring så velger du fortsatt selv hvilken advokat du skal bruke og HELP tar regningen. Er vilkårene oppfylt for å få brukt forsikringen så kan du velge den advokaten du selv vil og har tillit til. Mange tror de må bruke den advokaten de får tildelt hos HELP og ønsker å bruke en advokat som har mer erfaring på det enkelte området. Du kontakter bare da den advokaten du ønsker å benytte og den…

Continue reading »