Angående Informasjonsbegrensninger i Angrefristloven

I dagens digitale tidsalder har fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler blitt stadig vanligere. For å beskytte forbrukernes rettigheter og sørge for at de får nødvendig informasjon før de inngår avtaler, ble Angrefristloven implementert. I denne loven finner vi §15, som omhandler informasjonsbegrensninger ved avtaleinngåelse gjennom fjernkommunikasjonsmidler med begrenset plass eller tid.

Når man handler gjennom slike fjernkommunikasjonsmidler, som for eksempel mobiltelefoner eller nettsider med korte vinduer for visning av opplysninger, er det viktig at forbrukerne likevel får tilstrekkelig informasjon om avtalen de inngår. Derfor fastsetter §15 at den næringsdrivende skal gi visse opplysninger før avtaleinngåelse.

Disse opplysningene omfatter blant annet informasjon om varenes eller tjenestenes viktigste egenskaper, pris, varighet av avtalen, og vilkår for å gå fra avtalen. Opplysninger om den næringsdrivendes identitet og forbrukerens angrerett er også blant de obligatoriske opplysningene som skal gis umiddelbart før man trykker på en bestillingsknapp ved elektronisk avtaleinngåelse.

De øvrige opplysningene som er nevnt i §8 første ledd av Angrefristloven skal tilpasses fjernkommunikasjonsmidlet på en hensiktsmessig måte, i tråd med §14. Fortalen til forbrukerrettighetsdirektivet punkt 36 gir veiledning om hvordan dette kan gjøres. For eksempel kan relevante opplysninger gis ved å oppgi et gratis telefonnummer eller en hyperlenke til den næringsdrivendes nettside der forbrukeren enkelt kan finne de nødvendige opplysningene.

Det er likevel viktig å huske at visse opplysninger alltid må gis før avtaleinngåelse, uansett begrensningene til fjernkommunikasjonsmiddelet. Dette er for å sikre at forbrukerne er informerte og har mulighet til å ta en informert beslutning før de forplikter seg til avtalen.

Angrefristloven og spesielt §15 sørger derfor for at forbrukerne ikke blir skadelidende i situasjoner der informasjonsmulighetene er begrenset. De viktigste opplysningene blir presentert på en slik måte at forbrukerne likevel har tilstrekkelig innsikt, samtidig som den næringsdrivende også får anledning til å tilby en smidig handelsprosess.

Dette er et viktig steg i retning av å skape en tryggere og mer tillitsvekkende handel for forbrukere som benytter seg av fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler. Angrefristloven og dens bestemmelser arbeider for å balansere forbrukernes rettigheter og næringsdrivendes behov for effektiv handel, og bidrar dermed til en mer harmonisk handelsarena i den digitale verden.

Ring oss