Arealavvik ved kjøp av fast eiendom

Planskisse

Har du kjøpt en eiendom og det viser seg at den er mindre enn oppgitt i takstpapirene. Da kan du ha krav på prisavslag for forskjellen mellom oppgitt areal og faktisk areal. Det er ikke slik at ethvert faktisk avvik fra oppgitt areal berettiger prisavslag. Det rettslige grunnlaget for vurderingen finner man i avhendingsloven. Loven skiller mellom utvendig og innvendig arealsvikt.

Utvendig arealavvik:

Ved utvendig arealsvikt følger det av loven at avviket må være «vesentlig», eventuelt at selger har opptrådt «særlig klanderverdig», jf. Avhl. § 3-3.

Hvorvidt en eller begge vilkårene vil være oppfylt beror på en konkret vurdering, med utgangspunkt i avvikets størrelse. Det må både vurderes prosentmessig i forhold til oppgitt areal, og avvikets absolutte størrelse. Videre vil det ha betydning hvilken eiendom det dreier seg om, hvilken grunn kjøper hadde til å stole på opplysningene osv. Oppramsingen er ikke uttømmende slik at også øvrige forhold kan ha betydning.

Innvendig arealavvik:

Innvendig arealavvik skal vurderes etter den generelle regel i avhl. § 3-8 som regulerer mangelsansvaret ved feilaktige opplysninger gitt i prospekt eller øvrig markedsføring av eiendommen. Det er videre et krav om at de feilaktige opplysningene må ha innvirket på avtalen.

Ved innvendig arealavvik er det ikke et krav om vesentlighet, men Høyesterett har lagt til grunn at avviket «må være av en viss størrelse». Også for utvendig arealavvik må avviket vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Sentrale momenter vil være:

  • Avvikets størrelse
  • Eiendommens størrelse
  • Avvikets beliggenhet i huset
  • Partenes subjektive forhold

I tillegg kommer kravet om innvirkning.

Dersom det foreligger arealsvikt som medfører en kjøpsrettslig mangel etter de ovennevnte regler, har kjøper krav på prisavslag. Prisavslag beror på en konkret skjønnsmessig vurdering. I tillegg vil man kunne kreve erstatning for påløpte kostnader til å avdekke mangelen. Typisk utgifter til takstmann.

 

Advokat Hugaas har skrevet mastergradsoppgave med temaet «Arealaavik – Når utgjør arealavvik en kjøpsrettslig mangel?».

 

Har du kjøpt en eiendom med arealavvik, eventuelt solgt en eiendom er vi behjelpelig med å vurdere hvorvidt avviket vil kunne berettige prisavslag og erstatning.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Ring oss