Arveloven § 12: Arverett for samboere med felles barn

Arveloven inneholder bestemmelser som regulerer arverettigheter for ulike kategorier av arvinger. En viktig gruppe som er omfattet av arveloven, er samboere med felles barn. I denne artikkelen skal vi se nærmere på Arveloven § 12, som gir samboere med felles barn visse arverettigheter.

Samboere med felles barn har arverett

Ifølge Arveloven § 12 har den som var samboer med arvelateren ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med arvelateren, rett til en arv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet. Denne bestemmelsen sikrer at samboere med felles barn blir ivaretatt økonomisk ved arvelaterens bortgang.

Det er viktig å merke seg at denne retten til arv gjelder selv om det er livsarvinger etter arvelateren. Med andre ord, samboeren har en selvstendig arverett uavhengig av eventuelle livsarvinger som arvelateren måtte ha hatt.

Begrensning av arveretten ved testament

Som med andre arvinger, kan også samboerens rett til arv etter Arveloven § 12 begrenses ved testament. Imidlertid er det et viktig vilkår som må oppfylles for at en slik begrensning skal være gyldig. Samboeren må ha fått kunnskap om testamentet før arvelaterens død. Dette kravet er innført for å sikre at samboeren har kjennskap til eventuelle endringer i arvefordelingen som er vedtatt i testamentet.

Det er likevel en unntaksbestemmelse i loven som sier at kravet om kunnskap om testamentet ikke gjelder hvis det var umulig eller urimelig vanskelig å varsle samboeren om testamentet. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis samboeren er på ukjent adresse eller ikke lar seg kontakte på en rimelig måte.

Ring oss