Arveloven Kapittel 4 – Samboeres Arverett

Når en person dør, er det viktig å vite hvordan eiendelene deres skal fordeles. I Norge regulerer Arveloven denne prosessen. Kapittel 4 i Arveloven tar for seg samboeres arverett.

Vi skal spesielt se på to paragrafer, nemlig § 12 og § 13, som omhandler arverett for samboere med felles barn og arverett etter testament for samboere med minst fem års samboerskap.

§ 12: Arverett for samboere med felles barn

Denne paragrafen er viktig for samboere som har, har hatt, eller venter barn sammen. Ifølge denne loven har gjenlevende samboer rett til en arv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet. Dette er et fast beløp som ikke endres avhengig av om det er livsarvinger etter arvelateren (den avdøde).

Videre er det en interessant klausul som begrenser arvelaterens evne til å endre denne arveretten gjennom et testament. Hvis arvelateren ønsker å begrense samboerens rett til arv, må samboeren bli informert om testamentet før arvelaterens død. Denne regelen gjelder ikke hvis det var umulig eller urimelig vanskelig å varsle samboeren om testamentet.

§ 13: Arverett etter testament for samboere med minst fem års samboerskap

Arveloven gir også en viss arverett til samboere som har bodd sammen i minst fem år før arvelaterens død. I dette tilfellet kan arvelateren i testamentet sitt bestemme at samboeren har rett til arv opp til fire ganger folketrygdens grunnbeløp, uten å ta hensyn til livsarvingenes pliktdelsarv. Det betyr at denne delen av arven kan gå til samboeren, selv om det er livsarvinger som ellers ville hatt krav på denne delen av arven.

Samlet sett er disse to paragrafene svært viktige for å sikre en viss grad av økonomisk sikkerhet for samboere etter et dødsfall. De gir også en viss grad av fleksibilitet for arvelateren til å bestemme hvordan eiendelene deres skal fordeles etter deres død.

Til tross for dette, er det verdt å merke seg at Arvelovutvalget i NOU 2014:1 foreslo en arverettslig likestilling mellom samboere og ektefeller, men dette er ikke fulgt opp i det nåværende lovforslaget. Det vil si at ektefeller fremdeles har en sterkere arverettslig stilling enn samboere i mange tilfeller.

Ring oss