Barnebidragets størrelse

Barnebidragets størrelse

Dersom foreldrene ikke blir enige om størrelsen på det bidrag som den av foreldrene som ikke bor fast sammen med barnet skal yte, kan de be NAV om å fastsette størrelsen på bidraget.

Bidragets størrelse avhenger av foreldrenes inntekt og hvor mye samvær som praktiseres.

Du kan selv regne ut bidragets størrelse på NAVs bidragskalkulator. Kalkulatoren krever ikke innlogging og er anonym å bruke. Du finner kalkulatorer her: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Barne+og+ektefellebidrag/beregn-barnebidrag

Ring oss