Budjournal | Eiendomsmegling

Når eiendommer omsettes ved bruk av eiendomsmegler skal eiendomsmegler føre en budjournal. Budjournalen kan inneholde flere opplysninger enn kravene i forskriftens §3-5, men journalen må inneholde de opplysninger som fremkommer av bestemmelsen. 

Forskrift om eiendomsmelging § 3-5. Budjournal

Hvert bud som eiendomsmeglingsforetaket mottar skal snarest mulig innføres i en budjournal. Budene skal ordnes etter det enkelte oppdrag. Journalen skal minst inneholde følgende opplysninger:

a)tidspunkt for når budet er mottatt,
b)budgiverens eller fullmektigens navn, adresse og/eller telefonnummer,
c)budets størrelse,
d)eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold,
e)akseptfrist, og
f)tidspunkt for avslag eller aksept.

Trenger du hjelp i en eiendomstvist? Ring oss på 751 75 800

Ring oss