Depositumskonto

En depositumskonto er en egen type bankkonto brukt i utleieforhold og som opprettes i utleiers bank. Selv om kontoen er i utleiers bank skal kontoen stå i leietakers navn. Det er leietakers penger og der er leietaker som skal ha rentene av pengene. Ingen av partene kan disponere pengene i den tiden de står på kontoen.

Pengene skal tjene som sikkerhet for eventuelle skader på leiligheten eller for manglende betaling av husleie.

Dersom det ved avslutning av leieforholdet er uenighet mht til hvordan pengene skal fordeles så må tvisten løses i dom eller annen avgjørelse som f.eks. husleietvistutvalget før banken vil være pliktig til å utbetale.

Det finnes alternativ til depositum, slik som f.eks. bankgaranti eller andre som stiller garanti (f.eks. NAV, barnevern, sosialkontor osv. )

Ring oss