Ekteskap med utenlandsk statsborger: Dokumentasjon og prosedyrer i Norge

Å inngå ekteskap med en utenlandsk statsborger i Norge kan være en kompleks prosess som krever grundig forberedelse og riktig dokumentasjon. Skatteetaten er den myndigheten som håndterer denne prosessen, og det er viktig å være godt informert og planlegge nøye. I dette blogginnlegget vil vi gå gjennom de viktigste trinnene og dokumentene som kreves for et slikt ekteskap.

Beregn god tid

Først og fremst er det viktig å beregne god tid. Det kan oppstå feil eller mangler i søknaden, og det kan være nødvendig å innhente mer dokumentasjon fra utlandet. Derfor er det lurt å starte planleggingen tidlig og sette seg grundig inn i prosessen.

To kategorier ekteskap

Det er viktig å merke seg at det er to hovedkategorier når det gjelder ekteskap med utenlandsk statsborger i Norge:

Kategori 1: Utenlandsk statsborger med visse rettigheter i Norge

Dersom din kommende ektefelle har permanent oppholdstillatelse i Norge, har status som flyktning og er innvilget asyl i Norge, er EØS-borger med varig oppholdsrett etter utlendingsloven, eller er nordisk statsborger bosatt i Norge, går dere frem på samme måte som når to norske statsborgere gifter seg. Dette innebærer vanlig prosedyre for ekteskap i Norge.

Kategori 2: Utenlandsk statsborger uten spesielle rettigheter i Norge

Dersom din kommende ektefelle ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, ikke har fått innvilget asyl i Norge, er EØS-borger uten varig oppholdsrett i Norge, eller er nordisk statsborger som ikke er bosatt i Norge, må dere følge en annen prosedyre. Her er de nødvendige dokumentene:

  1. Egenerklæring: Dette skjemaet må fylles ut av begge ektefellene.
  2. Forlover-/vitneerklæring: Et dokument som bekrefter at dere har en forlover eller vitne til ekteskapet.
  3. Erklæring om skifte: Hvis du eller din kommende ektefelle har vært gift tidligere, må du fylle ut dette skjemaet. Hvis skilsmissen ble innvilget mindre enn 2 år siden, kan det søkes om skiftefritak hos Statsforvalteren.
  4. Anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse: Hvis skilsmissen ble gjennomført etter utenlandsk rett, må den anerkjennes av Statsforvalteren. Dette gjelder ikke hvis skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene.
  5. Dokumentasjon på navn og alder: Dette kan være pass eller fødselsattest. Dokumentasjonen må være original eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet. Fødselsattesten må være legalisert eller påført Apostillestempel.
  6. Ekteskapsattest eller annen dokumentasjon fra hjemlandet: Dette viser at det ikke er noe som hindrer ekteskapet i Norge. Attesten må ikke være eldre enn fire måneder og må være i original. Oversettelse kan være nødvendig hvis den ikke er på engelsk eller et nordisk språk.
  7. Særlige krav for “gruppe 2”-land: Noen land krever ekstra dokumentasjon, inkludert bekreftelse fra norsk utenriksstasjon. Disse landene er oppført tidligere i teksten.
  8. Oversettelse av attester: Hvis attester er oversatt, må både den originale attesten og oversettelsen sendes inn.
  9. Dokumentasjon for lovlig opphold i Norge: Utenlandske statsborgere må vise at de har lovlig opphold i Norge, samt dokumentasjon for statsborgerskap.

Husk at dokumentasjon fra land utenfor Norden må være legalisert eller påført et apostille fra myndighetene i hjemlandet.

Kilde: Ekteskap med utenlandsk statsborger – Skatteetaten

Ring oss