Er testamentet gyldig selv om det ikke følger alle formkravene?”

Internasjonalt arvearbeid innebærer ofte komplekse juridiske spørsmål, og dette gjelder også for testamenter. Et viktig spørsmål som ofte oppstår, er om et testament er gyldig selv om det ikke oppfyller alle formkravene som er fastsatt i arvelovgivningen. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på § 80 i arveloven, som omhandler formkrav for testamenter og tilbakekall av testamenter.

§ 80 i arveloven gir visse unntak når det gjelder formkrav for testamenter. Selv om et testament ikke oppfyller formkravene som er beskrevet i kapittel 7 i arveloven, kan det likevel være gyldig under visse omstendigheter.

For det første kan et testament være formgyldig hvis det oppfyller formkravene på det stedet der testamentet ble opprettet. Dette innebærer at dersom testator opprettet testamentet i en jurisdiksjon der det er spesifikke formkrav, vil testamentet være gyldig i den jurisdiksjonen selv om det ikke oppfyller norske formkrav.

For det andre kan et testament være gyldig hvis det oppfyller formkravene i en stat der testatoren var statsborger enten ved dødsfallet eller da testamentet ble opprettet. Dette gir testator muligheten til å opprette et testament i samsvar med lovene i sitt eget statsborgerskap.

For det tredje kan et testament være gyldig hvis det oppfyller formkravene på det stedet der testatoren hadde domisil eller sitt vanlige bosted enten ved dødsfallet eller da testamentet ble opprettet. Dette tar hensyn til situasjoner der testator kan ha bodd i en annen jurisdiksjon på tidspunktet for testamentets opprettelse.

Til slutt, et testament kan være gyldig hvis det oppfyller formkravene på det stedet der en fast eiendom ligger, så lenge testamentet bare gjelder denne eiendommen. Dette er relevant når testator ønsker å disponere over en spesifikk eiendom som er lokalisert i en annen jurisdiksjon.

Det er viktig å merke seg at disse unntakene også gjelder for tilbakekall eller endring av et testament. Med andre ord, hvis et testament er gyldig i henhold til ett av disse unntakene, vil også eventuelle tilbakekall eller endringer i testamentet være gyldige.

Formkravene for testamenter er komplekse, og det er avgjørende å søke juridisk rådgivning fra eksperter med erfaring innen internasjonal arverett for å sikre at testamentet er i samsvar med gjeldende lover og regler. Det er også viktig å merke seg at overholdelse av formkravene i arveloven er viktig for å sikre at testamentet blir håndhevet slik testator ønsket det. Derfor er det viktig å nøye vurdere hvor testamentet blir opprettet og hvilke regler som gjelder i den aktuelle jurisdiksjonen.

Ring oss