Etiske prinsipper dommere skal følge

Det finnes etiske regler som dommere skal følge. Disse finner du her: Etiske prinsipper for dommeratferd 

Prinsippene gjelder for alle fagdommere i de alminnelige domstolene og i jordskiftedomstolene, både i og utenfor den dømmende virksomhet.

Ønsker du å klage på en dommers fremferd finner du informasjon om hvordan du går frem her: Klage på dommer for Tilsynsutvalget

Klagefristen er 3 mnd etter forholdet fant sted. Skjema finner du her: Klageskjema

Adressen du sender skjemaet er:

Tilsynsutvalget for dommere
Postboks 5678 Torgarden, 7485 Trondheim

Ring oss