Fast forsvarer

faste forsvarere domstol

Hva er en fast forsvarer og hvordan fungerer fast-forsvarer-ordningen?

Alle tingretter (og lagmannsretter) har oppnevnte advokater som fungerer som faste forsvarere for disse domstolene. Det vil i praksis si at tingretten (av og til lagmannsretten) oppnevner den faste forsvareren som advokat for en tiltalt dersom denne ikke selv har noen ønsker om advokat. Også politiet pleier å forholde seg til fast-forsvarer-ordningen når en arrestert ønsker å snakke med en advokat.

Ordninger med faste forsvarere følger av straffeprosessloven § 101 og utdypes i Forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater.

En fast forsvarer oppnevnes for 6 år og pleier vanligvis å få forlenget perioden med ytterligere 6 år (se forskriftens § 2). Etter 12 år velges en annen advokat.

Øvre aldersgrense for en fast forsvarer er 70 år (forskriftens § 4) og det er en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 mnd (forskriftens § 3.)

Ønsker du hjelp i din straffesak? Ring oss på 751 75800 eller chat med oss her på nettsiden.

Ring oss