Felleseie og særeie: En avklaring av ektefellenes formuesforhold

Hva betyr egentlig begrepene «felleseie» og «særeie» når det kommer til ektefellers formuesforhold? Disse begrepene spiller en avgjørende rolle når man skal vurdere hvordan eiendeler skal fordeles ved et eventuelt ekteskapsbrudd. La oss ta en grundig titt på disse begrepene og hvordan de påvirker formuesforholdene mellom ektefellene.

For det første er det viktig å forstå at begrepet «felleseie» ikke betyr at ektefellene eier noe i fellesskap. Tvert imot, når en eiendel klassifiseres som felleseie, betyr det kun at verdien av denne eiendelen skal tas med i beregningen av felleseiemidler, og dermed vil den være gjenstand for likedeling mellom ektefellene. Det er kun felleseiemidler som skal deles likt ved et oppgjør. Ektefeller som har midler i sitt særeie, kan holde disse midlene utenfor delingsoppgjøret.

I utgangspunktet regnes alt ektefellene eier som felleseiemidler. Dette danner grunnlaget for prinsippet om at ektefellenes samlede formue skal deles likt mellom dem, i henhold til ekteskapsloven § 58.

Det er viktig å merke seg at begrepet felleseie kun handler om verdien av eiendelene. En eiendel kan være klassifisert som den ene ektefellens eneeie samtidig som verdien av eiendelen inngår i felleseiemidlene. Selv om en ektefelle eier en eiendel, har vedkommende rett til å beholde den ved ekteskapets opphør. Dette gjelder også for eiendeler som er i sameie, så lenge den ene ektefellens eierandel er vesentlig større enn den andres. I slike tilfeller, der verdien av den ene ektefellens eneeie overstiger hans eller hennes andel av felleseiet, skal det foretas en utjevning. Dette innebærer at den ene ektefellen må betale den andre den overskytende verdien, som fastsatt i ekteskapsloven § 70.

Så, selv om begrepene felleseie og særeie kan virke forvirrende ved første øyekast, er det viktig å forstå deres betydning når man skal håndtere formuesforholdene i et ekteskap. Dette gir ektefellene en klarere oversikt over hva som skal inkluderes i likedelingen ved et eventuelt ekteskapsbrudd, samtidig som det gir rom for en viss grad av tilpasning basert på individuelle behov og avtaler mellom ektefellene.

Ring oss