Feriepenger under konkursbehandling – Hva bør du vite?

I tilfelle arbeidsgiveren går konkurs, er det mange spørsmål som kan oppstå angående dine økonomiske rettigheter, inkludert feriepenger. Det er viktig å forstå hvordan feriepengene dine blir behandlet under konkursprosessen. Dette blogginnlegget vil gi deg en oversikt over hva du bør vite om feriepenger i konkurstilfeller.

Opptjente feriepenger er fortsatt dine

En viktig ting å merke seg er at opptjente feriepenger fortsatt tilhører deg, selv om arbeidsgiveren har gått konkurs. Dette betyr at du har rett til å få utbetalt feriepengene dine, selv om du ellers ikke ville hatt krav på dem før neste år.

Begrensninger på dekning

Dekningsloven gir begrensninger på hvor lenge opptjente feriepenger kan kreves. Krav på opptjente feriepenger dekkes for inntil 30 måneder. For å kvalifisere for dekning må kravet enten være opptjent i løpet av de siste 24 månedene før fristdagen, eller ha forfalt mindre enn fire måneder før fristdagen. Eldre krav kan likevel dekkes dersom du har tatt nødvendige skritt i henhold til dekningsloven.

Feriepenger og lønn i oppsigelsestid

Det er viktig å merke seg at den totale begrensningen på 30 måneder inkluderer også feriepenger av lønn i oppsigelsestid etter konkursåpning. Dette gir en ekstra beskyttelse for ansatte som befinner seg i oppsigelsestiden når arbeidsgiveren går konkurs.

Beskyttelse mot motregning

I konkurstilfeller kan det oppstå situasjoner der konkursboet prøver å motregne feriepengene dine i annen gjeld, som for eksempel et billån, med mindre det er skriftlig avtalt på forhånd. Dette er viktig å være klar over, da du normalt har rett til å motregne andre ikke-fortrinnsberettigede krav, som reiseregninger, i de krav arbeidsgiveren har mot deg.

Veiledning fra bostyrer

I slike kompliserte situasjoner kan det være lurt å søke veiledning fra konkursboets bostyrer. Bostyreren vil kunne gi deg råd og veiledning om hvordan du best kan sikre dine økonomiske rettigheter under konkursprosessen.

Ring oss